Våra behandlingar

Behandlingar

Hudiksvalls Kiropraktorklinik är specialiserad på att behandla besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Besvär som jag behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.

Behandlingsformen kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering/träning och förebyggande av besvär i rörelseapparaten.

Om det behövs ytterligare utredning eller annan behandling än den jag kan utföra, remitterar jag dig vidare till exempelvis din läkare på vårdcentralen eller röntgenenhet.

Likt övriga vårdprofessioner för jag journal och har tystnadsplikt.


Undersökning och diagnos
Vid ditt första besök hos oss frågar jag om orsaken till ditt besök, om du har någon sjukdom och om du äter någon medicin. Därefter gör jag en grundlig undersökning för att hitta orsaken till dina besvär. Jag tittar på din hållning och rörlighet samt undersöker noggrant ryggrad och muskulatur. Vid behov utför jag även ortopediska och neurologiska tester.

Undersökningen ger möjlighet att ställa en diagnos på dina besvär vilket är avgörande för att kunna ge rätt vård. När diagnosen är ställd informerar jag om orsaken till dina besvär och vilka behandlingsalternativ som finns. Därefter kommer vi gemensamt överens om en behandlingsplan baserat på din diagnos och dina målsättningar.

När du kommer på återbesök gör vi alltid en ny undersökning för att se hur du reagerat på föregående behandling.

Kiropraktisk justering

En kiropraktisk justering är en form av manipulationsbehandling. Den innebär att jag med ett snabbt tryck med mina händer ökar rörligheten i en låst led och därmed även hos muskulaturen intill. Målet med denna behandlingsmetod, som är både naturlig och säker, är att ta bort störningar i nervsystemet och återställa funktionen i ryggradens leder.

Fasciabehandling

Fascia är ett samlingsnamn på den kroppsvävnad som ger stadga och sammanhållande funktion åt vävnader och organ. Fascian är som ett elastiskt spindelnät, som både innesluter musklerna och sitter ihop i långa stråk kors och tvärs i kroppen. Det betyder att om fascian är stel blir vi stela. När den är elastisk är vi mjuka och rörliga. Du kan inte sträcka på dig mer än vad fascian tillåter och en muskel kan inte ta mera plats än vad fascian ger den. 
Med hjälp av manuella tekniker kan jag frigöra fascian och på så sätt få kroppen att återta sitt normala rörelsemönster. Efter en fasciabehandling kan kroppens olika vävnader röra sig friare i förhållande till varandra.

Laserbehandling

Laserljus har en positiv påverkan på kroppens egen läkningsfunktion. Den tränger in i kroppens vävnader och påverkar läkningen på cellnivå. Laserbehandling fungerar som en bra behandlingsmetod för främst akuta problem.