Behandlingar

Hudiksvalls Kiropraktorklinik är specialiserad på att behandla besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Besvär som jag behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.

Behandlingsformen kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering/träning och förebyggande av besvär i rörelseapparaten.

Om det behövs ytterligare utredning eller annan behandling än den jag kan utföra, skickar jag dig vidare till exempelvis din läkare på vårdcentralen eller en fysioterapeut.

Likt övriga vårdprofessioner för jag journal och har tystnadsplikt.


Undersökning och diagnos
Vid ditt första besök hos oss frågar jag om orsaken till ditt besök, om du har någon sjukdom och om du äter någon medicin. Därefter gör jag en grundlig undersökning för att hitta orsaken till dina besvär. Jag tittar på din hållning och rörlighet samt undersöker noggrant ryggrad och muskulatur. Vid behov utför jag även ortopediska och neurologiska tester.

Undersökningen ger möjlighet att ställa en diagnos på dina besvär vilket är avgörande för att kunna ge rätt vård. När diagnosen är ställd informerar jag om orsaken till dina besvär och vilka behandlingsalternativ som finns. Därefter kommer vi gemensamt överens om en behandlingsplan baserat på din diagnos och dina målsättningar.

När du kommer på återbesök gör vi alltid en ny undersökning för att se hur du reagerat på föregående behandling.

Kiropraktisk justering

Kiroprkatisk justering är den viktigaste behandlingsmetoden jag utför. När en led inte kan röra sig inom sitt normala rörelseomfång kommer det medföra två saker.

1. Mekanisk
nedsatt rörlighet i en led medför att kroppens rörelseförmåga kommer ätt förändras. Nedsatt rörlighet i en leda medför att andra leder kommer att överbelastas och börja ge symtom.

2. Neurologisk
Alla leder i kroppen har en mängd mekanoreceptorer som har till uppgift att informera nervsystemet om hur och var leden rör sig. Om leden inte kan röra sig normalt kommer mekanoreceptorerna inte kunna informera nervsystemet vilket kan leda till förändrade rörelsemönster.
När jag identifierat den led som inte fungerar normalt kommer jag med ett specifikt handgrepp utföra ett kort snabbt tryck i en specifik riktning för att återställa ledens rörelseomfång.

Fasciabehandling

Fascia är ett samlingsnamn på den kroppsvävnad som ger stadga och sammanhållande funktion åt vävnader och organ. Fascian är som ett elastiskt spindelnät, som både innesluter musklerna och sitter ihop i långa stråk kors och tvärs i kroppen. Det betyder att om fascian är stel blir vi stela. När den är elastisk är vi mjuka och rörliga. Du kan inte sträcka på dig mer än vad fascian tillåter och en muskel kan inte ta mera plats än vad fascian ger den. 
Med hjälp av manuella tekniker kan jag frigöra fascian och på så sätt få kroppen att återta sitt normala rörelsemönster. Efter en fasciabehandling kan kroppens olika vävnader röra sig friare i förhållande till varandra.

Laserbehandling

Laserbehandling är en behandling med ett fokuserat ljus som har en positiv effekt på kroppens läkningsförmåga. Laserljuset tränger in i kroppens vävnader och påverkar vävnaderna på cellnivå.
Laserljus minskar smärta, inflammation och snabbar på läkning av skadad vävnad.

Dry needling

Dry needling är en behandlingsmetod som används för att likt triggerpunktsbehandling öka blodtillförseln och släppa på spänningar i muskler. 

Nålarna som används är tunna sterila engångsnålar som även kan användas vid akupunktur. Dock är dry needling inte samma sak som akupunktur då tankesätten bakom de två olika metoderna skiljer sig åt. 

Behandlingen går djupt ner i muskulaturen och är en effektiv metod för att behandla triggerpunkter och därmed förbättra funktion och minska smärtan. 

Dry needling används främst vid tennis- och golfarmbåge, löparknä, besvär relaterade till hälsenor men även övriga vanliga problem som spänningshuvudvärk och ländryggssmärta.