Kiropraktisk justering

Kiroprkatisk justering är den viktigaste behandlingsmetoden jag utför. När en led inte kan röra sig inom sitt normala rörelseomfång kommer det medföra två saker.

1. Mekanisk
nedsatt rörlighet i en led medför att kroppens rörelseförmåga kommer ätt förändras. Nedsatt rörlighet i en leda medför att andra leder kommer att överbelastas och börja ge symtom.

2. Neurologisk
Alla leder i kroppen har en mängd mekanoreceptorer som har till uppgift att informera nervsystemet om hur och var leden rör sig. Om leden inte kan röra sig normalt kommer mekanoreceptorerna inte kunna informera nervsystemet vilket kan leda till förändrade rörelsemönster.
När jag identifierat den led som inte fungerar normalt kommer jag med ett specifikt handgrepp utföra ett kort snabbt tryck i en specifik riktning för att återställa ledens rörelseomfång.