Frågor och svar

Vad är kiropraktik?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att göra med händerna”.
Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer satte
ett samband mellan ryggradens funktion och kroppens nervsystem. Kiropraktiken har sedan
dess vidareutvecklats och är nu en stor primärvårdsgrupp i västvärlden.

Helhetssynen på människan är en grundpelare inom kiropraktiken och i omhändertagandet
tas hela patientens livssituation i beaktande. Inom kiropraktiken tror man på kroppens
förmåga att läka sig själv. Målet med kiropraktisk behandling är att avlägsna de hinder
som stör kroppens självläkning. Att påverka kroppen åt rätt håll men sedan låta den
läka själv.

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling,
rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i
rörelseapparaten med fokus på rygg och nacke. Med hjälp av manuella
undersökningsmetoder ställer kiropraktorn diagnos och utför därefter behandling
och rehabilitering.

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär från hela rörelseapparaten som exempelvis molande
ryggvärk, nackspärr, ryggskott, smärta mellan skulderbladen, spänningshuvudvärk, stela
axlar och nacke, diskproblem, domningar och stickningar i armar och ben, åldersrelaterade
förändringar (”förslitning”) i rygg/höft, ischias, migrän, whiplashskada och musarm.

Krävs det några förberedelser inför ett besök?

Det behövs inga särskilda förberedelser inför ett besök hos en kiropraktor. Vid undersökning
och behandling får du alltid ta av dig kläderna på området som ger problem, därför kan det
vara skönt att ha underkläder som du känner dig bekväm i.

Vad händer vid första besöket?

Vid ditt första besök frågar kiropraktorn om orsaken till ditt besök, om du har någon
sjukdom eller om du äter någon medicin. Därefter görs en grundlig undersökning för att hitta
orsaken till dina besvär. Kiropraktorn tittar på din hållning, rörlighet samt undersöker
noggrant ryggrad och muskulatur. Vid behov utförs även ortopediska och neurologiska
tester. Undersökningen ger möjlighet för oss att ställa en diagnos på dina besvär vilket är
avgörande för att kunna ge rätt vård. När diagnosen är ställd informerar kiropraktor om
orsaken till dina besvär och vilka behandlingsalternativ som finns. Därefter kommer vi
överens om en behandlingsplan baserat på din diagnos och dina målsättningar.

Hur går en behandling till?

Vid en behandling undersöker kiropraktorn dina leder och muskler med händerna. På så sätt
diagnostiseras förändrade rörelsemönster i leder, spänningar i muskler och eventuella
skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i
andra delar av kroppen. Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker.
Den vanligaste är kiropraktisk justering, vilket är ett ”grepp” med händerna riktat mot
ryggraden eller bäckenet och utförs som en töjning, dragning eller lätt stöt.
Beroende på dina besvär kan behandlingen även bestå av bindvävsbehandling,
triggerpunktsbehandling, laserbehandling etc.

Vad är det som knakar?

En kiropraktisk behandling gör sällan ont när den genomförs av en legitimerad kiropraktor.
Däremot kan det i vissa fall knaka eller knäppa till vid justering. Det kan upplevas lite
obehagligt men är inget som är farligt. Knäppet i sig beror på att det i varje led är ett
vakuum. Vid justeringen släpper detta, vilket ibland ger upphov till ett litet ljud.

Räcker det med en behandling?

Hur många behandlingar som krävs är helt individuellt. Det beror på hur länge du har haft
besvär och hur pass allvarliga dina besvär är. Oftast är det så, att ju längre tid du har haft
besvär, desto fler behandlingar krävs det. Vid akuta problem däremot, som till exempel
ryggskott räcker det oftast med ett fåtal behandlingar.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens
legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att det är ytterst sällsynt med allvarliga
komplikationer i samband med kiropraktisk behandling.

Fler frågor?

Har du någon annan fråga?
Tveka inte att kontakta mig så svarar jag gärna på just din fråga!

Kontakta mig