Kiropraktisk behandling

Behandlingsrum bänk

 

Kiropraktikens filosofi grundar sig på att alla levande varelser har en självläkande förmåga. Ibland kan förmågan bli störd så att kroppen inte kan klara av att reparera sig själv. Kiropraktorns mål är att avlägsna de störningar som finns i rörelseapparaten, så att kroppens självläkande förmåga kan fungera fritt.

Funktionsstörningarna som en kiropraktor behandlar är främst i kroppens leder men även i kroppens bindväv. Gemensamt för dessa funktionsstörningar är att de försämrar ledens rörlighet och det leder till störningar i nervsystemets funktion.

Varför får man då besvär med smärta och funktionsstörningar? Väldigt ofta kommer besvären från någon form av överbelastning. Det kan vara ett plötsligt trauma eller långvarig upprepning av ensidig belastning.

Undersökningsmetoder

För att ta reda på var funktionsstörningarna finns använder jag flera metoder. Oftast en kombination av inspektion, temperaturmätning, rörelsepalpation och olika reflextester.

Inspektion

Det innebär att jag tittar jag på kroppshållningen och ledens rörelseomfång.

Temperaturmätning

Nervoscope

När en led får en störd funktion kommer nervsystemet att registrera detta och cirkulationen i huden vid leden kommer att påverkas. Skillnaden i temperatur på var sida om t ex ryggraden kan mätas med ett speciellt instrument.

Rörelsepalpation

Innebär att jag känner på ryggradens eller andra leders rörelseförmåga. Rör det sig för lite eller för mycket?

Reflextester

Här använder jag tester av musklernas förmåga att spänna sig eller Derifields benlängdstest. Det innebär att jag undersöker hur nervsystemet styr ländryggens och höfternas muskulatur vilket yttrar sig som olika långa ben.

Genom att sammanställa resultaten av dessa tester kan jag sedan bestämma vilka leder i kroppen som ska behandlas.

 

Behandling

De metoder jag använder är främst kiropraktisk justering av leder och myofascial release av muskler och fascier.

Kiropraktisk  justering

Drop pad

Det är den absolut viktigaste metoden jag använder. Med justering menar jag en kort kontrollerad impuls i leden som återställer funktion och position. Om inte kroppens leder kan fungera kommer det att störa nervsystemet vilket leder till reflexförändringar i muskler och andra vävnader. Justering av leder kan göras på många sätt men den metod jag föredrar kallas droppteknik och utförs på en speciell typ av bänk som kallas droppbänk och är särskilt skonsam mot både patienten och kiropraktorn.  Jag använder även traditionell justering samt speciella justeringsinstrument.

Myofascial release

Facial Abreasive Tool

Det är en metod för att frigöra olika lager av bindväv(fascia) som efter långvarig överbelastning eller andra orsaker t ex trauma kommit att begränsa rörelseapparatens normala funktion.

Vid behov kompletteras dessa behandlingar med t ex laser och kinesiotejp.

Behandlingsupplägg

För att få ett bra resultat av behandlingen bör behandlingen upprepas med jämna mellanrum. Målet med behandlingen är ju att förändra och förbättra rörelseapparatens funktion och beroende på vilka besvär patienten söker för kommer behandlingsupplägget att se olika ut. Att öka stela vävnaders rörelseförmåga kan ta tid.