Dry needling

Dry needling är en behandlingsmetod som används för att likt triggerpunktsbehandling öka blodtillförseln och släppa på spänningar i muskler. 

Nålarna som används är tunna sterila engångsnålar som även kan användas vid akupunktur. Dock är dry needling inte samma sak som akupunktur då tankesätten bakom de två olika metoderna skiljer sig åt. 

Behandlingen går djupt ner i muskulaturen och är en effektiv metod för att behandla triggerpunkter och därmed förbättra funktion och minska smärtan. 

Dry needling används främst vid tennis- och golfarmbåge, löparknä, besvär relaterade till hälsenor men även övriga vanliga problem som spänningshuvudvärk och ländryggssmärta.